logoheaderTarot

De tarot is een kaartenspel, bestaande uit 78 symboolkaarten, met een eeuwenoude geschiedenis. Hoe oud de tarot werkelijk is, is niet bekend.
Aanvankelijk werden de tarotkaarten vooral als orakel, en daarmee als voorspellend instrument, gebruikt. Maar meer en meer ontdekten tarotlezers dat de kaarten ons veel diepere waarden en wijsheid aanreiken.
Zo is de tarot uitgegroeid tot een zeer waardevol middel tot zelfinzicht. De complete set kaarten kan een volledig overzicht geven van de ontwikkelingsgang die een mens gedurende zijn leven kan doormaken. De kaarten kunnen laten zien met welke omstandigheden we in de verschillende fasen van ons leven te maken heeft, hoe we daarop reageren en welke lessen daaruit te trekken zijn.

De kaarten geven inzicht en bieden structuur en betekenis aan ons denken en voelen. Ze laten ons de weg zien die we zelf bedacht of gevoeld hebben, maar waar we ons nog niet bewust van waren. De kaarten zijn we zelf. Ze spiegelen ons onderbewustzijn, ze spiegelen onze angsten, hoop en verlangens, blokkades, situaties, mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit inzien is niet altijd gemakkelijk. Het kan ons confronteren met onze schaduwkanten, met wat we al lange tijd ontkennen of trachten te ontlopen. Het inzien van deze aspecten van ons leven biedt echter ook de mogelijkheid om onszelf vrij te maken en te komen tot een krachtiger zelfrealisatie.

De 78 kaarten van het tarotsysteem zijn ongekend rijk aan symboliek. Beelden en symbolen brengen de taal van het onbewuste tot uitdrukking. Elke afbeelding roept onwillekeurig bepaalde associaties in je op. Ze resoneren in feite met inhouden in je onderbewuste, die door het zien van de beeltenissen worden geactiveerd. De krachtige symbolen kunnen iets in ons wakker maken dat ons de weg wijst hoe we uit betreffende problemen kunnen komen.
Beeldentaal is de taal van de ziel. De ziel leeft in beelden. Onze ziel kent een innerlijk archetypisch weten dat zo oud is als de mensheid zelf. De tarotkaarten symboliseren die voor het oude weten in ons toegankelijke beelden.

Werken met de tarot kan een weg worden om jezelf en het leven volledig te aanvaarden, om te leren dansen in voor- en tegenspoed. Het is de tarot die je de weg wijst naar zo'n levenshouding. Werken met de symboliek en de diepte van de tarot betekent niets minder dan leren dansen op de maat van kosmische ritmen.